Сторінка абітурієнта

Шановні абітурієнти!

У період карантину дотримуйтесь простих правил, обмежте візити, в тому числі і до нашого ліцею. Рекомендуємо відправляти докуменди до вступу (відповідно до ЦЬОГО перечня) на адресу ліцею: 69013 м. Запоріжжя, вул. Військбуд, 570, ліцей “Захисник”. Вступна кампанія у червні. Не панікуйте та будьте здоровими! Контактний тел. 708-52-20. Код Запоріжжя 061.

Ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою є середнім загально-освітнім навчально-виховним закладом нового типу з військово – професійною спрямованістю навчання та виховання і здійснює:

 • надання вихованцям освіти понад обсяг, встановлений державним стандартом для повної загальної середньої освіти;
 • набуття ліцеїстами знань і навичок, необхідних для успішного подальшого навчання у вищих навчальних закладах єдиної системи військової освіти;
 • виховання у ліцеїстів високих моральних якостей та дисциплінованості.

Право на вступ до ліцею мають юнаки, які здобули базову загальну середню освіту, здатні за станом здоров’я навчатися в ліцеї та по його закінченню бажають продовжити навчання у вищих навчальних закладах Збройних Сил та інших військових формувань України.

Заява про вступ до ліцею подається батьками вступника (або осіб, які їх замінюють) на ім’я начальника ліцею. У заяві вказується про їх згоду щодо навчання сина (дітей-сиріт та дітей, які залишились без піклування батьків) в ліцеї і те, що він виявив бажання стати офіцером Збройних Сил та інших військових формувань України.

До заяви батьків додаються:

 • особиста заява вступника на ім’я начальника ліцею;
 • автобіографія вступника;
 • характеристика вступника з попереднього місця навчання, засвідчена підписом директора і печаткою навчального закладу;
 • копія табелю успішності за І семестр (9-го класу), засвідчена підписом директора і печаткою навчального закладу;
 • копія свідоцтва про народження;
 • копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
 • довідка про склад сім’ї (форма № 3);
 • довідка з місця роботи батьків (або осіб, які їх замінюють);
 • копія документу, що підтверджує належність заявника до пільгової категорії вступників (діти-сироти; діти, позбавлені батьківського піклування; діти у яких один із батьків загинув при виконанні службового обов’язку; діти з багатодітних та малозабезпечених сімей; діти, що мають батьків-інвалідів І-ІІ групи тощо, діти сімей-переселенців);
 • медична довідка про зроблені щеплення (форма № 63);
 • медична довідка (форма № 086-у);
 • довідка від педіатра про групу здоров’я (проба Руф’є)
 • ЕКГ (електрокардіограма з описом лікаря);
 • УЗІ серця (з розшифровкою лікаря);
 • флюорографія (з висновком лікаря);
 • рентгенівський знімок стоп обох ніг (у двох проекціях);
 • загальні аналізи крові, сечі;
 • картка форми № 25-ю;
 • аналіз крові на RW + резус-фактор;
 • медичні довідки про обстеження у нарколога, психіатра та у тубдиспансері;
 • 4 фотокартки розміром 3×4 без головного убору;
 • 2 конверти (один – із зворотною адресою);
 • 2 зошити (у клітинку та у лінію);
 • свідоцтво про базову загальну середню освіту із додатком (подається до приймальної комісії ліцею особисто вступником при прибутті на фахові вступні випробування);
 • особову справу з попереднього місця навчання.

Документи формуються і подаються у папці з файлами.

Організація вступних випробувань та порядок їх проведення визначаються приймальною комісією ліцею.

Відбір вступників до ліцею проводиться на підставі вивчення особистих справ юнаків.

Зарахування до ліцею здійснюється за результатами фахових вступних випробувань з:

 • оцінки індивідуальних професійно-психологічних якостей вступника;
 • остаточного медичного обстеження вступника;
 • перевірки рівня фізичної підготовленості (підтягування на перекладині, біг на дистанцію 100 метрів, біг на дистанцію 1000 метрів)

та вступних іспитів (за обсягом навчальних програм 9-го класу загальноосвітнього навчального закладу):

 • української мови – тестування;
 • іноземної мови – тестування;
 • математики (алгебра і геометрія) – письмово;

Вступники, які не витримали фахові вступні випробування, до вступних іспитів не допускаються.

Вступники, які закінчили відповідний клас школи на “відмінно”, здають один вступний іспит — математику.

Заяви подаються до приймальної комісії особисто з 1-го березня.

Прибуття кандидатів для вступних випробувань здійснюється за письмовим викликом начальника ліцею. На період вступних випробувань вступники житлом і харчуванням не забезпечуються. Проїзд вступників до ліцею здійснюється у супроводі батьків за власний рахунок.

Вступні випробування проводяться у червні.

Адреса ліцею “Захисник”: вул. Військбуд, 570, м. Запоріжжя, 69013.

Телефони: (061)226-23-52 (приймальня, начальник ліцею), (061)227-00-57 (навчальна частина).

Тел., факс: (061)226-20-04 (відділення виховної роботи).

Проїзд до ліцею від Автовокзалу, Запоріжжя-1 – маршрутним таксі № 37;

від проспекту Металургів, торгового центру «Україна» – маршрутним таксі № 4