Сторінка абітурієнта

Ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою є середнім загально-освітнім навчально-виховним закладом нового типу з військово – професійною спрямованістю навчання та виховання і здійснює:

 • надання вихованцям освіти понад обсяг, встановлений державним стандартом для повної загальної середньої освіти;
 • набуття ліцеїстами знань і навичок, необхідних для успішного подальшого навчання у вищих навчальних закладах єдиної системи військової освіти;
 • виховання у ліцеїстів високих моральних якостей та дисциплінованості.

Право на вступ до ліцею мають юнаки, які здобули базову загальну середню освіту (закінчили 9 класів), здатні за станом здоров’я навчатися в ліцеї та по його закінченню бажають продовжити навчання у вищих навчальних закладах Збройних Сил та інших військових формувань України.

Заява про вступ до ліцею подається батьками вступника (або осіб, які їх замінюють) на ім’я начальника ліцею. У заяві вказується про їх згоду щодо навчання сина в ліцеї і те, що він виявив бажання стати офіцером Збройних Сил та інших військових формувань України.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ:

Заява про вступ до ліцею (зразок заявиподається батьками вступника (або особами, які їх замінюють) 

До заяви додаються:

 • особиста заява (зразок заяви) вступника на ім’я начальника ліцею про бажання вчитись в ліцеї та готовність після його закінчення продовжувати навчання у вищих навчальних закладах силових  та спеціальних структур  України за рекомендацією  командування ліцею 
 • згода батьків (опікунів) на використання персональних даних (шаблон згоди)
 • згода батьків (опікунів) на психологічний супровід дитини на період навчання в КЗ ЗОЛ “Захисник” ЗОР (шаблон згоди)
 • анкета для батьків (шаблон анкети)
 • автобіографія вступника
 •  характеристика вступника зі школи, завірена підписом  директора та печаткою
 • копія табеля успішності за І півріччя 9-го класу, завірена підписом та печаткою
 • копія свідоцтва про народження, копія паспорту
 • копія довідки з ДПА про присвоєння ідентифікаційного номера
 • довідка з місця роботи батьків (або осіб, які їх замінюють)
 • медична довідка про зроблені щеплення (форма № 63), а для дітей , у яких відсутні обов’язкові профілактичні щеплення (незалежно від причин) – подається висновок ЛКК лікувально-профілактичного закладу державної форми власності 
 • медична довідка (форма № 086-о)
 • довідка від педіатра про групу здоров’я (проба Руф’є)
 • ЕКГ (кардіограма з розшифровкою лікаря)
 • УЗІ серця (з розшифровкою лікаря)
 • флюорографія (з розшифровкою лікаря)
 • рентгенівський знімок стоп обох ніг (у двох проекціях)
 • загальні аналізи крові, сечі
 • аналіз крові на RW + резус-фактор
 • медичні довідки про обстеження у нарколога, психіатра та у тубдиспансері
 • 4 фотокартки розміром 3×4 без головного убору
 • 2 конверти з марками (формат А4, А5)
 • 2 зошити (у клітинку та у лінію)
 • копія свідоцтва про базову середню освіту (подається при прибутті на фахові вступні випробування), оригінал – після вступу до ліцею

Документи формуються і подаються у папці з файлами.

Організація вступних випробувань та порядок їх проведення визначаються приймальною комісією ліцею.

Відбір вступників до ліцею проводиться на підставі вивчення особистих справ юнаків.

Зарахування до ліцею здійснюється за результатами фахових вступних випробувань з:

 • оцінки індивідуальних професійно-психологічних якостей вступника;
 • остаточного медичного обстеження вступника;
 • перевірки рівня фізичної підготовленості (підтягування на перекладині, біг на дистанцію 100 метрів, біг на дистанцію 1000 метрів)

та вступних іспитів (за обсягом навчальних програм 9-го класу загальноосвітнього навчального закладу):

 • української мови – тестування;
 • іноземної мови – тестування;
 • математики (алгебра і геометрія) – письмово;

Вступники, які не витримали фахові вступні випробування, до вступних іспитів не допускаються.

Вступники, які закінчили 9 класів та отримали свідоцтво з відзнакою, здають один вступний іспит — математику.

Заяви та документи подаються до приймальної комісії особисто.

На період вступних випробувань вступники житлом і харчуванням не забезпечуються. Проїзд вступників до ліцею здійснюється у супроводі батьків за власний рахунок.

Вступні випробування проводяться у червні.

Адреса ліцею “Захисник”: вул. Військбуд, 570, м. Запоріжжя, 69013.

Телефони: (061)226-23-52 (приймальня, начальник ліцею), (061)227-00-57 (навчальна частина).

Тел., факс: (061)226-20-04 (відділення виховної роботи).

Проїзд до ліцею від Автовокзалу, Запоріжжя-1 – маршрутним таксі № 37; автобусом № 98

від проспекту Металургів, торгового центру «Україна» – маршрутним таксі № 4